Η δράση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ εντάχθηκε στη Βασική Δράση 1 (KA1) μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο “Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη χρήση ψηφιακών φορητών συσκευών στην εκπαίδευση μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων” και κωδικό έργου 2019-1-EL01-KA101-061198. Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στις 04-06-2019 και βαθμολογήθηκε με 93/100.

Η κοινοπραξία:

Συντονιστής της δράσης είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και συμμετέχουν ως κοινοπραξία οι παρακάτω έξι (6) σχολικές μονάδες:

  • 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης
  • 1ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Αλεξανδρούπολης
  • 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης
  • Γενικό Λύκειο Σουφλίου
  • Γυμνάσιο Φερών
  • Γυμνάσιο Σουφλίου

Κύριος σκοπός της δράσης:

Το σχέδιο της ΔΔΕ Έβρου περιλαμβάνει έξι σχολικές μονάδες με μαθητές που διαμένουν σε απομακρυσμένους, ορεινούς οικισμούς, καθώς και μεταναστών, προσφύγων και μουσουλμάνων, στοχεύοντας -μεταξύ άλλων- στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ενίσχυσης του ψηφιακού τους γραμματισμού. Τέλος, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές των αποκτηθέντων εμπειριών και γνώσεων με ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.